Administrasjonen og ansatte

Greverud skole

greverud.skole@nordrefollo.kommune.no

Telefon: 66 81 31 00
Besøksadresse: Skiveien 202, 1415 Oppegård
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

 

Administrasjonen

Katinka Bøhmer Sjøberg
Rektor
Telefon: 66 81 31 01

Gry Hovdum
Undervisningsinspektør 1.-4. trinn
Telefon: 66 81 31 02

Espen Sverreng
Undervisningsinspektør 5.-7.trinn
Telefon: 66 81 31 03

Camilla Lynne
SFO-leder/saksbehandler
Telefon: 66 81 31 04

Tonje Angell
Saksbehandler
Telefon: 66 81 31 05

Beate Solstad
Kontormedarbeider
Telefon: 66 81 31 05

 

Ansatte

1. trinn

Endre Ulbrandt Thoresen    
Thale Røsand
Lærere 1A

June Røstvær Foss
Lærer 1B

Gunn Linda Nysæter Jahren 
Lærer 1C


2. trinn

Inger-Johanne Myhrer
Lærer 2A

Monika Veronika Konecka
Lærer 2B

Cecilie Aarstal
Lærer 2C

Heidi Bogø
Lærer 2D


3. trinn

Silje Hoel Nikolic
Lærer 3A

Tonje Ida Haave
Lærer 3B

Marie Elise Aker
Lærer 3C


4. trinn

Hanne Skjønneberg
Lærer 4A

Gunvor Marie Frislid
Lærer 4B

Line Renate Norli
Lærer 4C

 

5. trinn

Ruth Elisabeth Jamt
Lærer 5A

Marianne Krogstad
Lærer 5B

Mina Mari Holmquist
Lærer 5C

Elin Rosseland
Lærer 5D


6. trinn

Håkon Myhre Skar
Lærer 6A

Jeanette Linkjendal
Lærer 6B

Elisabeth Ødegård Widmer
Lærer 6C


7. trinn

Linn McLeod/ Patrick Pedersen
Lærer 7A

Eivind Aas Bergsjø
Lærer 7B

Lene Kjær-Nilsen
Lærer 7C

Annbjørg Austrheim
Lærer 7D

 

Kontakt SFO

Sist endret: 03.08.2021