SFO på Finstad skole

SFO på Finstad skole er et frivillig skolefritidstilbud før og etter skoletid for barn fra 1.-4.klasse, og barn med funksjonshemming til og med 7.klasse. Det er 198 barn med SFO plass på Finstad skole. De er fordelt på 4 baser. SFO disponerer alle skolens arealer.

På Finstad SFO har vi som mål å hjelpe barnet å bli "den beste utgaven av seg selv". Vi er opptatt av å få en god balanse mellom fri lek og voksenstyrte aktiviteter. Gjennom våre fire fagområder (Fysisk aktivitet og lek, Natur og miljø, Kunst, kultur og kreativitet og Mat og helse) arbeider vi med å utvikle sosial kompetanse og gi barna ett godt læringsmiljø. 

Åpningstiden på SFO er 07:15 til 17:00 alle hverdager.

For plandager og øvrige fridager sjekk skoleruten.

Måltider på SFO
 

Barna får ett måltid om dagen. Det serveres varm mat 2-3 ganger i uka. Andre dager får barna brød med pålegg og/eller korn. Vi har også en daglig fruktordning som er inkludert i prisen

 

 

 

 

Sist endret: 20.01.2021