Ordensregler

Ordensregler ved Finstad skole

Vi viser respekt for oss selv, hverandre og skolens eiendom.

 
Derfor

 1. Snakker vi positivt om og til hverandre
 2. Møter vi presis til timene og er godt forberedt.
 3. Gir vi hverandre arbeidsro i timene.
 4. Tar vi godt vare på skolens og hverandres utstyr og eiendom.
 5. Skal alle være med å skape et trygt og trivelig skolemiljø.

Ellers minner vi om at

 • Elevene ikke skal forlate skolens område i skole- og SFO-tid.
 • Skolen tar ikke ansvar for verdigjenstander som elever tar med på skolen, så sant ikke disse skal brukes i læringsaktiviteter.
 • Digitale eller mobile enheter benyttes kun etter avtale med skolens ansatte i skole- og SFO-tid.
 • Ved bruk av sykkel, sparkesykkel eller lignende til og fra skolen, anbefales hjelm fra skolens ledelse. Foresatte er ansvarlige for elevens bruk av hjelm på skolevei. Dersom det skal benyttes sykkel, sparkesykkel eller lignende i skole-/SFO-tiden, er hjelm påbudt.
 • Farlige og forstyrrende gjenstander ikke skal medbringes til skolen.
 • Røyking og bruk av rusmidler er forbudt på skolen

Ved brudd mot skolens ordensregler kan skolen iverksette ett eller flere av de nedenfor nevnte tiltakene:

 • Samtale elev – lærer, elev – assistent.
 • Samtale elev – rektor/ inspektør/ SFO-leder.
 • Samtale elev – foresatte – representant(er) fra skolen.
 • Skriftlig melding fra skolen til hjemmet.
 • Eleven tas bort fra bestemte situasjoner/ arenaer på skolen (f.eks. friminutt).
 • Erstatning ved tap eller ødeleggelser av skolens eller andres utstyr og eiendom.
 • Beslagleggelse av forstyrrende gjenstander, farlige gjenstander og/eller mobiltelefoner som misbrukes

Ved særlig alvorlige tilfeller kan skolen også vurdere

bortvisning fra enkelttimer eller resten av skoledagen.


(Vedtatt av skolens SU, Samarbeidsutvalg, 19.11.18)


Gjennom PALS-arbeidet er det utarbeidet forventningsplakater til ulike arenaer ved skolen.