FAU

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU.  

FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Leder for FAU skoleåret 2021/2022 er Berit Landmark