Praktisk informasjon

Kantine

Kantinen holder til ved Foajéen i hovedbygningen. Elevene kan kjøpe klippekort til kr. 150,-. I kantinen har vi lagt vekt på at elevene skal lære å lage trygg og ernæringsmessig god mat, og vi snakker om sammenheng mellom kosthold, helse og livsstil. Elevene får god erfaring i å følge oppskrifter, og de må bruke regning for å øke eller redusere mengden. De får jobbe praktisk med servering og pådekking/rydding, og vi ønsker å formidle verdien av måltidet som et viktig sosialt samlingspunkt.

Kantinen er hver onsdag i foajeen, og er for 6.og 7. trinn.

Melk og skolefrukt

Skolen har tilbud om ulike typer drikke, yogurt og frukt for alle elever. Dette må bestilles og betales av foresatte direkte på skolelyst og skolefrukt.

Organisering av skoledagen 

Skolen starter 08:30. Skolen har to friminutt i løpet av en dag. Det første er fra kl 10.00 til 10:30. Elevene spiser etter friminuttet.
Neste friminutt er fra 12:15 til 12:45

Sluttidene varierer.

Timeplan

Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1. 08:30 - 14:15 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30 08:30 - 12:15
2. 08:30 - 14:15 08:30 - 13:30 08:30 - 13.30 08:30 - 13:30 08:30 - 12:15
3. 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30
4. 08:30 - 14:15 08:30 - 14:15 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30
5. 08:30 - 14:15 08:30 - 14:15 08:30 - 13:30 08:30 - 14:15 08:30 - 13:30
6. 08:30 - 14:15 08:30 - 14:15 08:30 - 13:30 08:30 - 14:15 08:30 - 13:30
7. 08:30 - 14:15 08:30 - 14:15 08:30 - 13:30 08:30 - 14:15 08:30 - 13:00/14:15

*) De som har svømming i 1.time går fra skolen kl 08.00 på fredager.

**) 4.klasse slutter 12:15 på fredag i oddetallsuker, 13:30 i partallsuker

***) Mat og Helse foregår med 1/2 gruppe. Forskjellig slutt tidspunkter

6A: Fredag: 08:30-11:30 /08:30-14:15

6B: Mandag: 08.30 -12:15 / 08:30 - 15:00

6C: Torsdag: 08:30-12:15 / 08:30 -15:00

****) 7.trinn

7A: Mandag: 08:00 -14:15, fredag 08:30-13:00

7B: Tirsdag: 08:00 - 13:30, fredag 08:30 -14:15

7C: Onsdag: 08:00 -13:30, fredag 08:30-13:00

7D: Torsdag: 08:00 -14:15, fredag 08:30 - 14:15 

 

 

Skoleskyss

Her finner du mer informasjon om skoleskyss, og hvordan du kan søke:
skoleskyss i Nordre Follo kommune