Aktiviteter og tradisjoner

Skolens time gjennomføres ukentlig. Her møtes elever fra flere trinn til en samling om aktuelle temaer.

TL - trivselsledere bidrar mandag til torsdag med organisert aktivitet. I første friminutt er det utlån av leker, mens det i andre friminutt er ulike aktiviteter. Det er elever fra 5. - 7.trinn som kan bli trivselsledere. To gutter og to jenter fra hver klasse. Alle fra 1. - 7.trinn kan være med på TL-aktivitetene. TL skal bidra til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø. 

BlimE-uka gjennomføres årlig og er et arrangement med bl.a. NRKs BlimE-dans.

Elevkonferanse - Skolen har en årlig elevkonferanse hvor elevrådet er med og planlegger og gjennomfører. Konferansen tar utgangspunkt i resultater fra elevundersøkelsen, trivselsundersøkelser og skolens satsningsområder.

Finstad Grand Prix - er et arrangement på våren der elever og ansatte slår seg løs på scenen!

Smileuka (annet hvert år) er en tradisjon siden 1983 der små og store er sammen om felles aktiviteter.

Moro-cup er skoleårets siste fellesesarrangement hvor elever og ansatte kler seg ut etter tema og deltar i konkurranser.