Finstad skole

Finstad skole er en barneskole med for tiden 512 elever fordelt på 23 klasser på 1.-7. trinn. SFO - skolens fritidsordning har 191 barn. Skolen har 72 ansatte.

Skolen ligger sentralt på Finstad

Finstad skoles visjon: Sammen om læring og livsglede!