Administrasjonen og ansatte

Finstad skole

finstad.skole@nordrefollo.kommune.no

Telefon: 64 85 30 50 / 46 80 12 04
Besøksadresse: Markveien 24, 1406 Ski
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

 

Administrasjonen

Kjell Martin Apalnes
Rektor
Telefon: 92 21 74 28

Kristine Kahrs
Undervisningsinspektør
Telefon: 46 89 27 93

Raymond Pedersen
Undervisningsinspektør
Telefon: 90 51 34 51

Mette Myre
Undervisningsinspektør
Telefon: 95 00 77 76

May-Lill Elnes Hermansen
Førstekonsulent
Telefon: 46 80 12 04

Ansatte

1.trinn

Kristin Isaksen
Kontaktlærer 1A
Telefon: 46 84 94 33

Camilla Berntsen
Kontaktlærer 1B
Telefon: 91 69 73 68

Karen Haukland
Kontaktlærer 1C
Telefon: 91 68 06 23

Esther Sundsdal
Ressurslærer

Marie Håve
Ressurslærer

Julie Skifjeld Endre
Ressurslærer

Fredrik Davan
Fagarbeider

Alexander Holseth
Fagarbeider

Trond Lønberg
Fagarbeider

2.trinn

Annette Bakken Pettersen
Kontaktlærer 2A
Telefon: 47 63 40 66

Ståle Granheim
Kontaktlærer 2B
Telefon: 47 70 58 79

Isabell Ytterstad Strøm
Kontaktlærer 2B
Telefon: 47 70 58 79

Sigrid Lind Landsverk
Kontaktlærer 2C
Telefon: 95 72 13 62

Hanne Ensrud
Ressurslærer

Ingrid Barstad
Ressurslærer
Telefon: 48 07 69 34

Mia Espelund
Ressurslærer ( vikar )

Rigmor Sletvold
Assistent

Heidi Lie Gudbrandsen
Assistent

Lars Erik Kolbjørnsen
Pedagog

Fayegh Mehraban
Assistent ( vikar )

 

3. trinn

Marion Øien
Kontaktlærer 3A
Telefon: 91 87 14 29 

Jill Olsen
Kontaktlærer 3A
Telefon: 91 87 14 29 

Kristine Røse
Kontaktlærer 3B
Telefon: 41 48 16 85

Bente Holtet
Kontaktlærer 3C
Telefon: 46 83 06 64

Hege Riborg
Ressurslærer

Torill Opsand
Assistent

Trond Lønberg
Fagarbeider

Jeanett Sæther
Miljøterapeut

Alexander Holseth
Fagarbeider

 

4.trinn

Gunnild Støre
Kontaktlærer 4A
Telefon: 46 89 48 97

Jannicke Halstvedt Berge
Kontaktlærer 4B
Telefon: 46 84 35 76

Betine Larine Henriksen
Kontaktlærer 4C
Telefon: 46 86 61 79

Ingrid Berg Skolmli
Kontaktlærer 4D
Telefon: 46 86 02 53

Hilde Sverdrup
Ressurslærer
Telefon: 48 05 25 41

Anette Marie Lund Torskangerpoll
Ressurslærer
Telefon: 46 83 65 49

May-Britt Flaen
Assistent

 

5.trinn

Katrine Havsberg
Kontaktlærer 5A 
Telefon: 46 91 51 66

Tonje Ermesjø
Kontaktlærer 5B
Telefon: 47 68 60 78

Lena Christin Myhre-Fenne
Kontaktlærer 5C
Telefon: 46 85 04 76

Annebeth Hagerup
Ressurslærer

Philip Eibakk
Ressurslærer

Camilla Andersen Sydtangen
Assistent

 

6.trinn

Peter Kjeve MacSweeny
Kontaktlærer 6A
Telefon: 47 70 44 50

Hanne Torlaug Melby
Kontaktlærer 6B
Telefon: 47 70 58 22

Anders Bille
Kontaktlærer 6C
Telefon: 47 68 83 14

Astrid Bøhn Mageli
Ressurslærer

Philip Eibakk
Ressurslærer

Jeanett Sæther
Miljøterapeut

Silje Fjeldbraaten
Miljøterapeut

7.trinn

Espen Øygard
Kontaktlærer 7A
Telefon: 91 83 29 27

Marita Halvorsen Tveit
Kontaktlærer 7B
Telefon: 46 83 90 16

Berit Elise Mork Holm
Kontaktlærer 7C
Telefon: 46 81 56 27

Cato Hestnes
Kontaktlærer 7D
Telefon: 46 81 65 92

Berit Elise Mork Holm
Ressurslærer
Telefon: 48 05 25 41

Camilla Sjøvold
Ressurslærer

Åse Marita Egeland
Ressurslærer

Andrè Pedersen
Pedagog
Telefon: 47 78 39 43

Irmelin Helmo
Fagarbeider

Silje Fjeldbraaten
Miljøterapeut

 

Faglærere:

Heidi Hæhre
Faglærer kroppsøving
Telefon: 48 07 54 19

Anette Marie Lund Torskangerpoll
Faglærer musikk
Telefon: 46 83 65 49

Helene Haldar Gjærevoll
Faglærer musikk
Telefon:

Ingrid Barstad
Ressurskoordinator
Telefon: 48 07 69 34

Åse Marita Egeland
Faglærer SNO

Emilie Nevland Raustøl
Bibliotekar

Silje Fjeldbraaten
Miljøterapeut

Jeanett Cecilie Sæther
Miljøterapeut

Kontakt SFO

Sist endret: 19.08.2021