Melde fravær


Fravær registreres i transponder. Fraværet skal meldes så snart det kjent - helst innen klokken 08:00. Skolen må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Permisjon inntil en dag skal søkes kontaktlærer enten via transponder eller mail. Søknad om permisjon over flere dager må søkes om på eget skjema.