Kontaktinformasjon

Baseansvarlige

Siri Mentzen, arbeidsleder for 2. og 3. trinn, tlf. 64 91 82 05
Nina Merethe Larsen, arbeidsleder for 1. og 4. trinn, tlf. 64 91 82 05

Tlf. nr. 1. trinn: 91 38 72 04 og 64 91 82 46
Tlf. nr. 2. trinn: 91 35 84 33 og 64 91 82 13
Tlf. nr. 3. + 4. trinn: 91 34 21 11 og 64 91 82 45

Sist endret: 07.08.2020