FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

FAU-styret for skoleåret 2021-2022:


Leder: 
Kasserer: 
Sekretær og nestleder : 
Sommerskolen: 
NF-KFAU: 

Referater fra møter i FAU skoleåret 2020 - 2021:

Referat FAU-møte 27. januar 2020.

Referat FAU-møte 8. juni 2020.

Referat FAU-møte 21. september 2020.

Referat FAU-møte 26. oktober 2020.