Skolens planer

Ski kommune har en felles handlingsplan for Oppvekst. Satsingsområdene for 2013-2022 er grunnleggende ferdigheter og trygt læringsmiljø. Gjennom arbeidet med PALS ønsker vi å sikre alle elever et godt og trygt læringsmiljø.