Skolehelsetjenesten

Kort fortalt

 

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i Nordre Follo kommune

  • Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker
  • Skolehelsetjenesten følger et helseprogram for de ulike trinnene i grunnskolen
  • Tjenesten er gratis

 

 

Om skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune

Les mer om skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune