Om Bøleråsen skole

Bøleråsen skole ligger på Langhus og har 337 elever fra 1.-7.trinn. fordelt på 15 klasser. Vi har 50 ansatte fordelt på skole og SFO. Elevtallet har vært synkende de siste par årene, men er antagelig forbigående. For tiden er det byggeaktiviteter på forskjellige områder på Bøleråsen. 

Skolen er korsformet og danner forskjellige uterom/skolegårder. Hver enkelt klasse har sin egen garderobe med inngang på bakkeplan. Skolen har store lekearealer som grenser til friområder.

De første beboerne flyttet inn på Bøleråsen skole i 1984. Barna måtte starte på Vevelstadåsen skole, og først i 1993 kunne de flytte over i den nye skolen. Skolen var snart for liten, og ble utvidet i 1997 og deretter i 2000.