Administrasjonen og ansatte

Bøleråsen skole

bolerasen.skole@nordrefollo.kommune.no

Telefon: 64 91 82 00
Besøksadresse: Bølerkollen 2, 1405 Langhus
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

 

Administrasjonen

Sigrid Skaarer Hjemmen
Rektor

Mette Klann
Undervisningsinspektør

Glenn Øyvind Nordby
Undervisningsinspektør

Nina Merethe Larsen
Arbeidsleder SFO

Siri Mentzen 
Arbeidsleder SFO

Gro E. Larsen
konsulent

Ansatte

Tavga Bakker Abdullah
Fagarbeider

Vibeke Holterfelt Andersen
Lærer

Eva Mordal Andresen
Fagarbeider

Kristin Vatn Austad
Lærer

Anne-Trine Birkelund
Lærer

Hanne Marit Bjartan
Fagarbeider

Sissel Bugge Botvar
Lærer

Heidi Dietz
Fagarbeider

Gro Fjermedal
Lærer

Gro Anita Færgestad
Lærer

Maarten Fuglaamoen Hagen
Lærer

Almin Hrustic
Assistent

Nina Berger Hægland
Lærer

Camilla Iversen
Lærer

Ellen Marie Johnsen
Lærer

Eva Jæger
Lærer

Arina Andresen Kay
Lærer

Anne Grete Larsen
Fagarbeider

Hanne-Marit Medalen
Lærer

Heidi Anette Relbo
Lærer

Stina Vaa Rom
Fagarbeider/kokk

Bente Iren Ruud
Fagarbeider

Trine Welde Ruud
Lærer

Tove Rønning
Lærer

Avan Baker Salih
Lærer

Mats Torp Saugen
Lærer

Ingjerd Seljegard
Fagarbeider

Maritha Myhra Solaas
Lærer

Robin Stallerud
Lærer

Birgitte Søgaard
Lærer

Bente Kristin Søvik
Lærer

Lillann Sofie Thorstensen
Lærer

Tove Tveter
Lærer

Gro Wollebæk
Lærer

Helene Wik
Lærer

Anders Aarhus
Lærer

Kontakt SFO

Sist endret: 20.01.2022