Melde fravær

Fravær skal registreres av kontaktlærer. Foresatte melder fra til skolen ved alle typer fravær.

Bøleråsen skole bruker Transponder, et kommunikasjonssystem som lar skolen sende og motta SMS.

Du som er forelder eller foresatt vil altså få SMS fra skolen med beskjeder og påminnelser.
Dessuten bruker du dette nummeret til å sende meldinger om:

  • sykdom og fravær
  • beskjed om barnet skal til lege eller tannlege

Nummeret til Tansponder er: 594 46 653.

Start meldingen med elevens fornavn og klasse. Hvem som sender meldingen skal ikke oppgis - systemet viser dette automatisk i meldingen som går til læreren. Dersom etternavn skrives i meldingen, vil meldingen også gå til eventuelle søskens lærer.

Eksempel på fraværsmelding: Siri 5B har feber, kommer ikke i dag.