SFO på Vevelstadåsen skole

SFO er inne i en spennende tid med mange forandringer. Vi fokuserer på en mer samlet SFO der barn på forskjellige trinn er mer i kontakt med hverandre. Vi ønsker å legge til rette for at de yngre barna kan lære mer av de eldre, og omvendt. Mange ser opp til de som er eldst på SFO og ønsker å være mer sammen med andre enn bare de barna som går på samme base.

Åpningstider SFO  
SFO åpner kl. 07:15 og er åpent frem til skolestart kl. 08:30.
Vi tar over etter at skolen slutter (forskjellige tider) og har åpent til kl. 17:00.

Dersom dere blir hindret fra å hente innen kl. 17:00, må dere ringe oss. Minner om at det blir sendt ut en faktura for «sent hentet» dersom dette skjer. Vi skjønner selvsagt at man av og til kan bli hindret og uventede ting kan oppstå.

Sist endret: 03.01.2020