Ordensregler

Ordensregler som gjelder for alle skolene i Nordre Follo finner du på kommunens sider

I tillegg finner du skolens egne regler i dette dokumentet:
Rutiner for samvær og trivsel ved Vevelstadåsen skole og SFO