FAU

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen.  Foreldrene på klassetrinnene velger representanter og vararepresentanter til foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU. En representant fra FAU deltar i kommunalt foreldreutvalg, KFU.

FAU skal jobbe for foreldrenes fellesinteresser og for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, og sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling.

Representanter FAU skoleåret 2021-22

Frøydis Trondsen (leder)
Torbjørn Nygaard (nestleder og SU)
Therese Birkelund
Trine Bekkevad
Erlend Borgen Aarsæther
Lenddite Bunjaku
Kirsti Eide Friell
Amel Hodzic
May-Britt Gjerde
Lina Maria Havnås (17.mai med 5. trinn)
Monica Blegvad
Cilje Walter
Arijeta Memisi (kasserer)
Rune Fossum

Referater FAU-møter:

Referat FAU-møte 27.09.21

Referat FAU-møte 31.05.21
Referat FAU-møte 12.04.21
Referat FAU-møte 01.02.21
Referat FAU-møte 16.11.20
Referat FAU-møte 19.10.20