Elevrådet

Elevrådet består av representanter fra 4.-7. trinn som er valgt i klasseråd. Elevrådet velger et styre som møter i skolens samarbeidsutvalg (SU) og i kommunalt elevråd.