Vevelstadåsen skole

Vevelstadåsen skole ligger på Langhus og har ca. 300 elever fra 1.-7. trinn.
Skolen har en egen forsterket avdeling for multifunksjonshemmede barn, Toppen. For tiden går det fire barn på Toppen.

Skolens felles verdier: Åpenhet - respekt - omsorg - ansvar

Vevelstadåsen skole stod ferdig i desember 1975. Fra skolestart i august, til skolen stod ferdig, var Langhus kirke midlertidige skolelokaler under ledelse av skolens første rektor, Ingrid Eide.

I tråd med trendene på den tiden, ble skolen etablert som en åpen skole med tre store avdelinger og bare noen få klasserom. Skolen fikk kommunens første fritidshjem – forløperen for det som senere ble Skolefritidsordningen (SFO).

I 1996 gjorde seksåringene sitt inntog i skolen, og i den forbindelse ble Vevelstadåsen skole utbygd og ombygd. Avdelingene ble ombygd til klasserom og skolen ble utvidet for å gi plass til et helt nytt årskull. SFO ble et obligatorisk tilbud til alle elever i småskolen, og arealet til det gamle fritidshjemmet ble mangedoblet.