Åpningstid og undervisningstid

Åpningstider for kontoret er 08:00 - 15:30.

Elevenes undervisningstid er 08:30 - 14:00/13:15
med friminutt 10:00 - 10:30 og 12:00 - 12:30.