Administrasjonen og ansatte

Vevelstadåsen skole

vevelstadaasen.skole@nordrefollo.kommune.no

Telefon: 64 85 36 50
Besøksadresse: Vevelstadåsen 30, 1405 Langhus
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

 

Administrasjonen

Mette Hopøy
Rektor
Telefon: 64 85 36 51

Trude Treider
Avdelingleder Toppen
Telefon: 64 85 36 54

June Abelsen
Undervisningsinspektør
Telefon: 64 85 36 52

Sonya Kraiem
SFO-leder
Telefon: 64 85 36 53

Elizabeth Billington
Kontoret
Telefon: 64 85 36 50

Ansatte

Ressurskoordinator

Nina Halvorsen
Telefon: 64 85 36 56

1. trinn

Elisabeth Beenfeldt
Kontaktlærer 1Blå

Kristian Husa
Kontaktlærer 1Rød

2. trinn

Martine M. Slemmen
Kontaktlærer 2A

Hilde Søyseth
Kontaktlærer 2B

3. trinn

Hilde Hoel Stenmark
Kontaktlærer 3A

Sadeta Osmanovic
Kontaktlærer 3B

4. trinn

Katrine Braathen
Kontaktlærer 4A

Heidi S. Høieggen
Kontaktlærer 4B

5. trinn

Christine Hvidsten
Kontaktlærer 5A

Eva Cathrine Sæther
Kontaktlærer 5B

6. trinn

Susanne Persson
Kontaktlærer 6A

Mette B. Bjerknæs
Kontaktlærer 6B

7. trinn

Erik Wilhelmsen
Kontaktlærer 7A

Line Georgine Skofteby
Kontaktlærer 7B

Faglærere

Grete Westgaard

Tordis Stenersen

Kari Lill Vaaheim

Line Arntzen

Ida Haugen

Ruth Neslein

Joachim Eikeri

Hilde Berntsen

Cecilie Bryn

Irene Kristensen Høiseth

Elin Baltzersen

Mette Aandal Lindblom

Margrethe Førre Nardocci

Kristin Undset

Mads Minothi Valø

 

Kontakt SFO

Sist endret: 28.10.2021