Melde fravær

De foresatte skal gi skolen beskjed første fraværsdag, før kl. 08.00 og hver påfølgende fraværsdag via Transponder-appen eller SMS til 594 46 653.
  
Kontaktlærer/skolen tar kontakt med hjemmet så tidlig som mulig første fraværsdag, dersom fravær ikke er meldt av foresatte.
Melding om lege-/tannlegetime e.l. meldes kontaktlærer. 
De foresatte må melde/dokumentere alt fravær skriftlig. 

Transponder
Skriv kun barnets fornavn, f.eks.: «Per er syk i dag». Systemet kjenner ditt nummer så meldingen skal ikke inneholde etternavn, hverken ditt eller barnets. Meldingen mottas av lærerne på trinnet. 
Konfidensielle og sensitive opplysninger må IKKE deles via Transponder.