SFO på Vassbonn skole

Skolefritidsordningen legger vekt på å sette sammen aktiviteter på en slik måte at barnas behov for fri og spontan lek blir godt ivaretatt.

SFO er et frivillig skolefritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1. til 4. trinn.

Åpningstider
Morgenåpning: kl. 07.15 - skolestart
Ettermiddag: kl. 17.00 - skoleslutt

 

Mer informasjon om SFO.

 

Sist endret: 15.04.2021