Kontaktinformasjon

SFO leder Brit Nora Følgesvold
Telefon: 66 81 30 02

Grønn Base - SFO-base for 1. trinn.
Holder til i A-fløyen i direkte tilknytning til klasserommene.
Baseleder er Tina Larsen
Telefon: 66 81 30 13

Rød base - SFO-base for 2. trinn.
Holder til i A-fløyen i direkte tilknytning til klasserommene. 
Baseleder er Terje Holm
Telefon: 66 81 30 14

Blå base - SFO-base for 3. trinn.
Holder til i D-fløyen nærmest fotballbanen
Baseleder er Kristian Hartford
Telefon: 66 81 30 11

Gul base - SFO-base for 4. trinn.
Holder til i D-fløyen nærmest hovedinngangen. 
Fungerende baseleder er Simen Olsen
Telefon: 66 81 30 82 

Sist endret: 05.01.2022