Informasjon om SFO

For mer informasjon om SFO, last ned hefte her:
Velkommen 2021-2022 informasjonshefte foreldre.pdf

Aktiviteter
Barna velger i stor grad hvilke aktiviteter de ønsker å være med på i SFO tiden.

Aktiviteter med eksterne aktører
I løpet av året arrangeres det noen aktiviteter med eksterne aktører, f.eks. skiskole i regi av skiforeningen, dette er aktiviteter som ikke er inkludert i SFO avgiften, men som foreldre kan velge å betale for.

Leksehjelp
3. og 4. trinn får tilbud om leksehjelp i SFO -tiden. Tilbudet er gratis og informasjon sendes ut ved skolestart.

Vedtekter

Vedtekter SFO Nordre Follo 2020.pdf

Sist endret: 22.09.2021