Klassekontakter

Alle klasser velger sine egne klassekontakter som skal være klassens talspersoner overfor skolen i saker som klassen ønsker å ta opp i fellesskap. Klassekontaktene er også en viktig ressurs for skolen når avgjørelser som vedgår de ulike trinnene skal tas.

Hver høst inviterer skolens ledelse alle klassekontakter til møte trinnvis der det avklares roller, forventninger og ønsker for kommende skoleår.

 

Her finner du veiledning til klassekontakter.

Sist endret: 20.08.2020