FAU

Alle klasser velger sine representanter som sitter i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Gruppen skal samarbeide tett med skolen om forhold som foreldrene ønsker å uttale seg om som gruppe.

Det er viktig at skole og hjem har et tett samarbeid for å kunne ivareta hvert enkelt barn på best mulig måte, da er vi avhengige av tett og konstruktiv dialog.

FAU representanter 2021-2022..xlsx

FAU Vassbonn 091120.pptx

FAU vedtekter

Referat FAU 22.10.20 (004).pdf

Referat Fau 3.12.202.docx

Referat FAU 2021.02.17.pdf

Referat FAU Møte 10 juni 2021.pdf

Sist endret: 22.11.2021