Organisering av dagen

Det ringer inn til skolestart kl. 08.20, inn etter første friminutt kl. 10.15 og etter storefri kl. 12.30. Alle klasserom er utstyrt med satelittstyrte klokker. Elevene oppfordres til å ha på seg egen klokke, slik at de selv kan følge med på tiden og komme tidsnok til undervisning.

Elever skal ikke oppholde seg inne i skolebygningen før undervisningen eller i pausene. Utenom SFO-tilbudet er skolen bare tilgjengelig i undervisningstiden. Det er viktig at elevene er ute til det ringer inn.

Time Minutter Tidspunkt
1 45 08.20-09.05
2 45 09.05-09.50
Friminutt 25 09.50-10.15
3 45 10.15-11.00
4 45 11.00-11.45
Matpause 15 11.45-12.00
Friminutt 30 12.00-12.30
5 45 12.30-13.15
6 45 13.15-14.00