Bibliotek

Biblioteket er en kilde til kunnskap og glede. Vassbonn skole har en stor boksamling som er flittig brukt av elevene.

Vassbonn skole har bokdatabasen i Bibliofil, og elevene scanner enkelt inn og ut bøker selv når de låner. Etter lån, har vi rutine på at elevene selv rydder på plass i hyllene slik at det er lett for neste låner å finne frem. Det er enkelt å søke i bibliotekets katalog og finne ut hvilke bøker biblioteket har. 

Utlånstiden for bøker er 4 uker, og lånerne er ansvarlige for sine lån helt til alt er registrert tilbakelevert i god stand. Ødelagte eller tapte bøker må erstattes, det er derfor viktig at bøkene leveres tilbake til biblioteket og ikke lånes videre til medelever uten å registrere ny låner.

Sist endret: 10.01.2022