Melde fravær

For å ivareta elevenes sikkerhet på en best mulig måte, har vi rutiner i forhold til fraværsoppfølging.

Foresatte skal melde om eget barns fravær allerede fra dag en. Det meldes på Transponder. Hvis et barn ikke kommer på skolen og lærer ikke har hørt noe om fravær, vil foresatte bli oppringt. Vi regner da med at vi vil få en forklaring på fraværet. Hvis foresatte ikke vet hvor barnet er, vil det i samarbeid med foresatte bli satt i gang tiltak for å finne barnet. Som dere skjønner, vil det være viktig at alle elevene møter presis til skolen. Skoledagen begynner kl. 08.20 hver dag.

Etter kl. 08.00 ringes det til skolens kontor, telefon 66 813000.

Ved fravær utover 10 % har skolen egne rutiner for oppfølging. Dette gjelder både dokumentert og udokumentert fravær.

Permisjon

Kontaktlærer kan gi fri enkelttimer inntil en dag. For annet fravær utover én skoledag, må det søkes permisjon for. Dette er det kun rektor som kan godkjenne.

Rektor kan gi permisjon inntil 14 dager (10 skoledager). Utover dette vil eleven bli meldt ut av skolen.

Skoleåret består av 190 skoledager, dvs. at det er 175 dager hvor det ikke er skole. Det er ønskelig at elever ikke bes fri i de periodene av året det er undervisning, da det gjør det vanskelig for eleven å få kontinuitet i opplæringen og det lett kan oppstå kunnskapshull.
Som hovedregel er ikke søknad om ekstra ferie en god nok permisjonsgrunn.