SFO på Sofiemyr skole

Sofus er skolefritidsordningen ved Sofiemyr og har barn fra 1. til 4. trinn.
Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barn på 1. – 4. trinn. Dette er hjemlet i opplæringsloven § 13-7. Ansatte i SFO og skole samarbeider, slik at helheten i dagen blir best mulig for barna. Rektor er øverste administrative og faglige leder for skolefritidsordningen. SFO-leder er daglig leder.

Vi på Sofiemyr SFO, Sofus, jobber for et trygt og godt skolemiljø og for at barna skal tilegne seg gode sosiale ferdigheter.

Vi har et godt samarbeid med undervisningsdelen om blant annet regler og rutiner, og ikke minst holdninger, noe som gir barna en forutsigbar hverdag.

SFO på Sofiemyr er barnas arena hvor vi legger vekt på barnets behov for lek, både spontane og litt mer styrte.

Vi har også tilbud om aktiviteter som fremmer kreativitet og nysgjerrighet. Alle aktiviteter er frivillig for barna å være med på. Fysisk aktivitet er noe vi ser viktigheten av, og vi er ute hver dag.   

Barna får servert ett enkelt måltid som tilberedes på SFO, brødmat og korn og enkle varmretter.

SFO har egen rammeplan som danner grunnlaget for mye av det vi jobber etter, i tillegg følger vi kommunens og skolens planer.  

Sist endret: 10.12.2019