Trivselsleder

Trivselslederne ved Sofiemyr skole har ansvaret for å ha gode aktiviteter for elevene ved skolen i storefri.

De oppsøker barn og inviterer de med i leken. 

Trivselslederne låner ut leker og annet utstyr til elevene i friminuttene.

Vi får nye elever som trivselsledere hvert halvår, da får elevene et lekekurs der de får prøve seg på nye og gamle leker. I tillegg snakker vi om hvor viktig ansvar de har for å få et best mulig inkluderende og trivelig miljø på skolen.

Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et bedre samhold, og et tryggere skolemiljø gjennom organisert aktivitet i friminuttene.