Elevrådet

Alle skoler skal ha et elevråd. Oppgaven til elevrådet er å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. De skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Elevrådet ved Sofiemyr skole består av elever fra 2.-7.trinn.
Hver klasse har en representant og en vara. 
I år er det 16 elevrådsrepresentanter som har jevnlige møter. To av disse sitter også i SU.   

Det er både interessant og lærerikt å sitte i elevrådet. Man får være med på mye spennende, som elevrådsopplæring, BUK, SU, elevrådsmøter og ikke minst få muligheten til å jobbe for å gjøre skolen til et best mulig sted for alle å være. 

Elevrådskontakt: Malene Bystrøm