Sofiemyråsen ressurssenter

Kort fortalt

  • Sofiemyråsen er et kommunalt ressurssenter.
  • Vi tilbyr opplæring av elever på deres hjemskole eller som en kombinasjon av hjemskole og Sofiemyråsen.
  • Avgjørelsen av hvilken modell som velges, tas i samråd med elevens foresatte og PPT. 

Vi veileder og tilbyr opplæring av ansatte i kommunen i temaer vedrørende målgruppa.

Individuell opplæringsplan

Alle elever har en individuell opplæringsplan (IOP). Foresatte tas med i arbeidet med planen. Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen benyttes som rettesnor så lenge det ikke går på tvers av elevens forutsetninger og behov.

Læremidler

Læremidlene er individuelt tilpasset. Mange av lærebøkene og læremateriellet lages av skolens lærere. Innen data brukes ulike verktøyprogram som kan skreddersys til den enkelte elev. Uteområdet med sykkelsti, bålplass, hinderløype, skogområde og sansehagesteder brukes aktivt både i undervisning og SFO-tid. Sofiemyråsen har et eget sanserom, «det hvite rommet», som også kan brukes av andre barn/elever etter avtale.

Arbeidsmetoder

Sofiemyråsen benytter mange ulike metoder i undervisningen. Det er den enkelte elevs forutsetninger og behov som ligger til grunn for valg av arbeidsmetoder.

Vi bruker ofte elementer fra ulike metoder. Hvis du vil vite mer om hvordan vi arbeider, ta gjerne kontakt med oss.

Metodene vi benytter oss av er blant annet:

  • Aktiv læring
  • Data i undervisningen
  • Kommunikasjonssystemer innenfor ASK
  • TEACCH
  • Tester og kartleggingsmateriell

Sofiemyråsen ressurssenter – SFO

Elever ved Sofiemyråsen har eget SFO-tilbud. Dette drives i avdelingens lokaler.

Åpningstid

Kl. 08.00–17.00 (åpningstiden avviker fra andre SFO i kommunen)

Ved gult nivå (Corona) er åpningstiden 08.00 - 16.00.

Kontakt oss

Besøksadresse
Tømteveien 23, 1412 Sofiemyr

Undervisningsinspektør
Iren Ødegård
Telefon: 66 81 41 80

SFO-leder
Aina Helene Jensen
Telefon: 66 81 41 81 / 80

 

Telefon direkte til gruppene

Gruppe A   Tlf: 66 81 41 83
Gruppe B   Tlf: 66 81 41 84
Gruppe C   Tlf: 66 81 41 85
    

FAU/klassekontakt

Madeleine Johanson, FAU-kontakt
Mali Smogeli-Johansen, klassekontakt
Tone Trollås, vara