FAU og klassekontakter

Kort fortalt

 

§ 11-4.Foreldreråd ved grunnskolar

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Når du har barn på Ski ungdomsskole, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – én eller flere fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen.

 

FAU-leder 2021/2022:                                                                           Michael Nygaard Vainio: 934 11 405 - michael.nygaard.vainio@gk.no

 

FAU-representanter:

8A: Såheim, Anders Solberg: 976 67 034 - as@vinkl.no

8B: Bjerke, Catharina: 400 11 410 - Catharina.bjerke@gmail.com

8C: Ødegaard, Solveig Elisabet F.: 996 23 736 - solveigelisabet@gmail.com

8D: Elle, Aase Birgitte:  920 24 598 - aase.birgitte@gmail.com

8E: Ziener, Monica:  476 37 103 - moniq68@gmail.com

8F: Røse, Kristin: 977 14 867 - Kristine.Rose@gmail.com

8G: Slinning, Linnea: 414 00 990 - ainaslinning@yahoo.no

8H: Gulbrandsen, Lars: 975 40 217 - lhg@fni.no

9A: Rånås, Trine: 911 03 776 - trine.raanaas@maske.no

9B: Øy-Larsen, Liv-Ragnhild: 900 17 094 - livoy20@hotmail.com

9C: Guttormsen, Kristin: 450 22 638 - kristingutt@gmail.com

9D: Grønneberg, Helen: 992 71 025 - helengronneberg@yahoo.com

9E: Lausund, Are Furnes: 948 61 135 - are.lausund@gmail.com

9F: Dyring, Lena: 414 03 757 - ldyr@nsu.no

9G: Fagereng, Stian: 996 48 500 - stian.fagereng@gmail.com

9H: Engh, Trude: 415 17 597 - trucengh@gmail.com

10A: Andreassen, Lene Haugland: 928 90 889 - lene@leneland.no

10B: Bjørnstad, Birgitte: 470 22 434 - birgelin@gmail.com

10C: Hagerup, Tone: 416 56 714 - thagerup@hotmail.com

10D: Langen, Bjørnar: 911 50 363 - bjornar@langen.as

10E: Kringen, Stein-Roger: 907 17 813 - stein.roger.kringen@gmail.com

10F: Aaraas, Per: 453 96 370 - Per.aaraas@gmail.com

10G: Moksnes, Karianne: 481 96 010 - kamoksn@online.no

10H: Vainio, Michael: 934 11 405 - michael.nygaard.vainio@gk.no

 

KLASSEKONTAKTER 21/22:

8A: Larsen, Bård: 473 38 561 - baardal@hotmail.com

8B: Berg-Domaas, Urmila: 415 47 805 - Urmila.bd@outlook.com

8C: Solberg, Elle Kristine: 990 90 403 - ellen.solberg@yahoo.no

8D: Håskjold, Turid: 924 50 271 - trudehaskjold@hotmail.com

8E: Tangen, Hege: 958 88 885 - hege.tangen@gmail.com

8F: Vangsnes, Kjetil: 900 53 073 - kjetil.vangsnes@gmail.com

8G: Jacobsen, Cathrin: 926 02 392 - cathrinjacobsen@gmail.com

8H: Lunden, Mette Lindseth: 988 36 658 - mettelindseth@hotmail.com

9A: Ragan, Martina: 977 01 482 - m.ragan@hotmail.com

9B: Teigen, Lars: 932 91 855 - late@toll.no

9C: Langseter, Karianne: 952 93 495 - kariannelangseter@hotmail.com

9D: Svilosen, Lillian: 975 25 665 - lillian.svilosen@gmail.com

9E: Solomonovic, Goran Stene: 476 34 519 -  goran.solomonovic@gmail.com

9F: Helstrup, Lena: 970 83 168 - LK-HELST@online.no

9G: Spook, Gro Jannicke: 917 71 331 - gro.nesting@gmail.com

9H: Hannerfalk, Helena: 957 60 010 - helenahannerfalk@gmail.com

10A: Solvang, Jeanette Cappelen: 468 66 267 - jeanette.c.solvang@gmail.com

10B: Hauglie, Susann: 922 93 008 - susann.hauglie@arrow.com  

10C: Braaten, Mona: 412 48 467 - mobraat@online.no

10D: Lokøy, Vibeke: 473 99 799 - vibekel@online.no  

10E: Lystad, Trygve: 920 61 175 - siritrygve@gmail.com  

10F: Grønvold, Lene: 466 70 749 - lenegronvold@gmail.com

10G: Andersson, Michelle: 922 83 672 - michian@hotmail.com  

10H: Dalby, Marian, Godager: 464 14 129 - marian@dalby@dnb.no

 

FAU-referat:

Her finner du referat fra FAU-møter

Her finner du informasjon om Nattravning i Ski