Ski ungdomsskole

Om skolen

Ski ungdomsskole ligger midt i Ski sentrum. Det går ca. 600 elever her fordelt på tre trinn. For tiden er det 8 paralleller på alle tre trinn. Elevene kommer til oss fra tre barneskoler: Hebekk, Finstad og Ski.

Visjon: Ski ungdomsskole ønsker en skole preget av kunnskap og ansvarslæring i et miljø med trivsel og trygghet.