Foreldremøter

Foreldremøter er gjennomført denne høsten:

  • 8.trinn: 7.september kl.17.30
  • 9.trinn: 21.september kl.17.30
  • 10.trinn: 16.november kl.17.30

Vårt mål er at dere som foresatte opplever møtet som interessant, meningsfullt og nyttig, at dere får svar og kan stille spørsmål. I løpet av møtet får dere treffe kontaktlærere, faglærere og ledelsen, i tillegg til at andre inviteres inn på trinn etter tema og behov. 

Velkommen!