Melde fravær

Kort fortalt

Slik melder du fravær til skolen.

Melde syke- eller timefravær? Da sender du en SMS til transponder: 594 46 653 så snart fraværet er kjent - helst innen klokken 08.00. Start meldingen med elevens fornavn og klasse. Hvem som sender meldingen skal ikke oppgis - systemet viser dette automatisk i meldingen som går ut til læreren. (Dersom etternavn skrives i meldingen, vil meldingen også gå til eventuelle søskens lærere).
Eksempel på fraværsmelding: "Knut 8A har feber, og kommer ikke på skolen i dag."