Tilvalgsfag på Ski ungdomsskole

Elevene på Ski ungdomsskole velger mellom opplæring i fremmedspråk (tysk, fransk, spansk), fordypning i matematikk, fordypning i engelsk og arbeidslivsfag.

Før du gjør ditt valg, anbefaler vi at du/dere leser gjennom dette informasjonsheftet

 

Språkfag

Du kan velge mellom følgende språkfag:

 

Dersom du ikke velger et av språkfagene, kan du velge mellom: 

Sist endret: 15.10.2021