Ski ungdomsskole
Ski ungdomsskole
Ski ungdomsskole har ca. 600 elever og ligger midt i Ski sentrum. Skolen har også en spesialavdeling som tilbyr et alternativt opplæringstilbud for ungdomsskoleelever i kommunen.

Om skolen

Skolens visjon er: Ski ungdomsskole ønsker en skole preget av kunnskap og ansvarslæring i et miljø med trivsel og trygghet.

Gjedsjø praktisk pedagogisk opplæringstilbud

Gjedsjø praktisk pedagogisk opplæringstilbud (Gjedsjø PPO) er en spesialavdeling som tilbyr et alternativt opplæringstilbud for ungdomsskoleelever i Nordre Follo kommune. Avdelingen er tilknyttet Ski ungdomsskole. Det er totalt ni elevplasser fordelt på 8. – 10. trinn. 

Les mer om Gjedsjø PPO   

Planer, regler og rutiner

Uke- og emneplaner

Uke- og emneplaner for de enkelte klassene

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skoleskyss 

Skolens start- og sluttider som gjelder for elever med skoleskyss.

Mandag: Kl. 08.30-15.30
Tirsdag: Kl 08.30-15.30
Onsdag: Kl. 08.30-14.00
Torsdag: Kl. 08.30-14.00
Fredag: Kl. 08.30-14.00

Leksehjelp på tirsdager, kl. 14.00-15.30. 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesøster.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Ingeborg Hauge Snellingen
Telefon: 90 97 95 42  

Silje Brean
Telefon: 94 01 61 34  

Kontortid

Mandag: Kl. 08.30 - 15.00
Tirsdag: Kl. 08.30 - 15.00
Onsdag: Kl. 08.30 - 15.00
Torsdag: Kl. 08.30 - 15.00
Fredag: Kl. 08.30 - 15.00 (i partallsuker)

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet. Du kan søke om at inntil ti fraværsdager per skoleår ikke blir ført opp. 

Mer informasjon om fravær 

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Ski ungdomssskole
Telefon: 64 85 38 00
Besøksadresse: Skoleveien 3-5, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Cathrine Sakariassen Sandsmark 
Rektor   
Telefon: 64 85 38 00

Linn Heidi Hågensen 
Undervisningsinspektør 
Telefon: 64 85 38 00 / 92 84 94 82

Ingrid Aasta Risdal 
Undervisningsinspektør / rådgiver
Telefon: 64 85 38 00 / 92 49 82 88

Øystein Ekeberg-Sande
Undervisningsinspektør Gjedsjø PPO
Telefon: 93 26 29 89

Hans Jacob Brønlund 
Sosiallærer
Telefon: 64 85 38 00

Bernt Einar Salvesen 
Rådgiver
Telefon: 95 17 36 98

Line Hagen 
Kontorleder
Telefon: 90 97 35 55

Merete Molvig 
Sekretær
Telefon: 64 85 38 00

Ann Christin Pedersen 
Ressurskoordinator
Telefon: 90 91 97 05  

Oversikt over øvrige ansatte

Skolehelsetjenesten

Ingeborg Hauge Snellingen
Helsesykepleier   
Telefon: 90 97 95 42

Silje Brean 
Helsesykepleier    
Telefon: 94 01 61 34

Tone Dahl Myklatun 
Rådgiver, psykisk helse
Telefon: 90 94 01 49

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Are Furnes Lausund 
Leder     

FAU-representanter og referater skoleåret 2022/23 

Følg oss i sosiale medier 

Ski ungdomsskole - Instagram

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Ski ungdomsskole

Besøksadresse:

Skoleveien 3-5
1400 Ski

Telefon: 64 85 38 00

Kontakt oss 

Ski ungdomsskole 
Telefon: 64 85 38 00

Besøksadresse
Skoleveien 3-5, 1400 Ski

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

 

Foreldreportalen Oppvekstportalen Mobbeombud

Her finner du oss

Ski ungdomsskole

Besøksadresse:

Skoleveien 3-5
1400 Ski

Telefon: 64 85 38 00