SFO på Kråkstad og Skotbu skoler

SFO er et frivillig skolefritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1. til 4. trinn.

Dyktige ansatte sørger for at barna får et godt og trygt sted å være. Alle barn i rett alder er hjertelig velkommen til å begynne i SFO.

SFO bruker skolens utearealer, naturen, hallen og svømmebassenget i sitt aktivitetstilbud. Leksehjelp er et frivillig tilbud til alle elever på 3. og 4. trinn. Det foregår i SFO-tiden og ledes av assistenter fra SFO eller lærere. Vi følger Nordre Follo kommunes retningslinjer for SFO.

Her finner du Vedtekter for SFO.

Åpningstider

SFO er åpen kl. 07.15 - 17.00.

Ferie og fridager for SFO

 

Søk SFO-plass  Endre SFO-plass

Mer om SFO-tilbudet i Nordre Follo kommune.

Sist endret: 19.08.2021