Ordensregler

Kort fortalt

Alle elever i grunnskolen i Nordre Follo forholder seg til kommunens ordensreglement. I tillegg utarbeider hver skole sin egen rutine for trivsel og samvær.

Kommunalt ordensreglement

Ordensreglement for grunnskolene i Nordre Follo kommune.

Rutine for trivsel og samvær ved Kråkstad og Skotbu skoler

Rutinen er under arbeid og legges ut så snart den er ferdig revidert.