FAU

Kort fortalt

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Leder for FAU på Kråkstad skoleåret 2020/2021 er Hilde Haug Simonhjell.

Leder for FAU på Skotbu skoleåret 2020/2021 er Anders Eidsvaag Graven.

Hvem er min FAU-representant på Kråkstad?
1A Ingrid Rønningen / Marit Skuterud Vennatrø
1B Terje Gjervang / Ida Toftstuen

2A Silje Eriksmoen / Heidi Uvaag

3A Martin Lundby
4A Arne Christensen (kasserer)
5A Tine Kristiansen / Helene Dæhlin-Olsen
5B Line Lantz (sekretær) / Mai Britt Raadim Ramstad
6A Pia Caroline Dahl
6B Linda Rasten (nestleder)
7A Eva Nevanlinna
7B Rune Høilund
8A Birgitte Landrø / Kathrine Staksrud
8B Deborah Vedvik
9A Eva Nevanlinna
9B Bernt Inge Stormoen / Therese Færgestad Svendsen
10A Susan Ekholt
10B Eirin Tyskeberg Stranna / Birgitte Heltmark Stranna
Hvem er min FAU-representant på Skotbu?
1. trinn Bie Holter (kasserer)
2. trinn Anders Eidsvaag Graven (Leder og representant til SU) /Tor Kristian Olsen
3. trinn Therese Lindhjem (sekretær)
4. trinn Christine Bakke (vararepresentant til SU) /Daina Molvik
Møtereferater fra FAU

Referat FAU 20.10.21

Referat FAU 08.04.21

Referat FAU 10.02.21

Referat FAU 24.11.20

Referat FAU årsmøte 08.10.20

Referat FAU 27.08.20

Referat FAU 04.02.20

Referat FAU 12.11.19