Kråkstad og Skotbu skoler

Om skolen

Kråkstad og Skotbu skoler ligger i den sørlige enden av Ski kommune.
Skolen har ca. 380 elever fordelt på Skotbu (1. - 4. klasse) og Kråkstad (1. - 10. klasse).

Skotbu skole 1-4 er en fådelt enhet som ligger ca 4,5 km fra Kråkstad skole. Team 1-4 samler lærere fra begge enhetene og det er et tett samarbeid om elevenes læring.

Fra 5. trinn samles alle elevene på Kråkstad og elevene som bor i Skotbu blir transportert med buss.

Skolene har tilsammen 50 ansatte.

SFO tilbys ved begge skoler.

Historie 

Den første faste skolen i Ski ble bygget i Kråkstad etter at Christian Christophersen Bergh var lei av det omflakkende skolelivet. Han kjøpte og fikk bygget skolehus på prestegårdens grunn som sto ferdig i 1844. Mørk (Skotbu) fikk sin første skole i 1897 og Kråkstad fikk nytt skolebygg i 1911, et bygg som fremdeles huser elever på Kråkstad skole.

Kråkstad skole er påbygget i 1962, 1974 og sist i 1997. Kråkstadhallen kom i 2007 og etter dette ble også den gamle gymsalen bygget om til personalrom. Skolen på Skotbu huser i dag elever fra 1.-4. trinn og elevene blir fra 5.trinn kjørt med buss til Kråkstad skole.