Melde fravær

Kort fortalt

Husk å melde fravær!

Fravær samme dag skal meldes senest kl 8.00 i appen Transponder eller til tlf 95 44 66 53.

Meldingen skal starte med elevens fornavn. Ikke bruk navn på foresatte eller etternavn i meldingen, f.eks. "Ola er syk i dag" er tilstrekkelig.

Sensitiv informasjon bør ikke inn i Transponder. Ta direkte kontakt med kontaktlærer eller skolen.

Blir meldingen sendt fra et annet telefonnummer enn den som er registrert på foresatt i Transponder vil den ikke komme fram. Det vil da komme opp en automatisk melding om at nummeret ikke er registrert i Kråkstad og Skotbu skoles Transponder.