Vurdering og karakterer

Vurderingspraksis i fag

Forskning viser at tilbakemeldinger har stor betydning for læring. Tilbakemeldinger gis kontinuerlig i fag, og elevene skal være involvert og aktive i dette læringsarbeidet.

For at en tilbakemelding skal bidra til å fremme læring, er vi opptatt av at den gir elevene oversikt over

  • hvor de er i sin læring
  • hvor de skal
  • hva de bør gjøre for å komme videre i læringen

Halvårsvurdering

Alle elever har rett til å få halvårsvurdering. Den skal inneholde informasjon om elevenes og læringenes kompetanse i faget og gi dem veiledning om hvordan de kan utvikle kompetansen videre. Den skal gis muntlig og/eller skriftlig. Fra 8. trinn skal halvårsvurderingen i fag suppleres med karakterer.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakterer er sluttvurderinger som skal føres på vitnemålet både i grunnskolen og i videregående opplæring.  Standpunktkarakterer kan få betydning for opptak til videregående opplæring, videre studier og for framtidig arbeidsliv. I de fleste fag får elever standpunktkarakterer etter 10. trinn. 

Når standpunktkarakteren skal fastsettes, skal læreren foreta en samlet vurdering av elevens kompetanse. Det innebærer å løfte blikket fra ett og ett kompetansemål og se dem i sammenheng.

Sist endret: 07.08.2020