Eksamen

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til

  • en sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag (i mai)
  • en lokalt gitt muntlig eksamen (i juni)

Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener.

Eksamen skriftlig (nasjonal dag):

Eksamensfaget kunngjøres onsdag 12.mai 2021 kl. 09.00.

Eksamensdatoene for 10. trinn 2021 finner du her:

  • Onsdag 19.05: Norsk hovedmål skriftlig
  • Torsdag 20.05: Norsk sidemål skriftlig
  • Fredag 21.05: Engelsk skriftlig
  • Tirsdag 25.05: Matematikk skriftlig

Eksamen muntlig: Kunngjøres senere.

Her finner du mer informasjon om eksamen:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

Sist endret: 03.12.2020