Valgfag

På ungdomstrinnet tilbyr vi valgfagene:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Programmering
  • Reiseliv
  • Friluftsliv
  • Trafikk

Valgfagene er organisert på tvers av trinn. Det vil si at elevene på skolen blandes, slik at elever med lik interesse møter hverandre uavhengig om de går på 8. eller 10. trinn.

Grundig informasjon om de ulike valgfagene og nye læreplaner finner du her:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-for-valgfag/

Sist endret: 28.09.2021